Ha itt a klímaszezon!

Klímaberendezés – Kitől, hogyan vásároljunk? – Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ajánlásai

A lakossági split-klímák népszerűsége az utóbbi években töretlen, hiszen segíthetnek átvészelni a nyári hőséget. A lakossági klímaberendezés telepítése azonban megfelelő műszaki ismereteket, képesítést és körültekintést igényel. Mielőtt split-klímát vásárolnánk, különösen fontos, hogy tájékozódjunk a vásárláshoz és a telepítéshez szükséges dokumentumokról, feltételekről.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint klímaberendezés telepítését, beüzemelését, karbantartását csak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által elfogadott, jóváhagyott képesítéssel rendelkező vállalkozás végezheti. A szakszerű telepítés mellett kiemelendő, hogy a berendezésekben használt klímagáz üvegházhatású gáz, mely veszélyes anyagnak tekinthető, hiszen színtelen, szagtalan, a környezetre gyakorolt negatív hatása mégis kiemelten jelentős. Ezt jól mutatja a klímagáz hatásra vonatkozó mértékegység (globális felmelegedési potenciál – GWP), amely a leggyakrabban használt klímagázok esetén a szén-dioxidra vonatkozó érték több százszorosa, illetve több ezerszerese. Gyakran visszatérő probléma, hogy a leendő tulajdonosok nem tudják, kik azok a szerelők, akik megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Jogosultsággal rendelkező szerelőkre a Klímagáz adatbázis nyitóoldalán található „Térképes képesített vállalkozás kereső” menüpontban lehet rákeresni az alábbi linkre kattintva https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/kereso.php

Uniós szabályozás

Az uniós szabályozás kifejezetten megköveteli, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal töltött, nem hermetikusan zárt berendezések (a lakossági split-klíma tipikusan ilyen) csak abban az esetben legyenek értékesíthetők a végfelhasználó (tulajdonos) számára, amennyiben a végfelhasználó igazolja, hogy a berendezések telepítését képesítéssel rendelkező vállalkozás fogja végezni.

Hazai szabályozás

A hazai szabályozásban a fenti előírás érvényesülését a telepítési tanúsítvány hivatott biztosítani. Amennyiben a végfelhasználó nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal a klímavásárlás alkalmával, az eladó köteles lenne megtagadni az értékesítést. A korábbi, ügyfeleink számára bonyolult szabályozás – a vállalkozások visszajelzésének figyelembe vételével – 2019 tavaszán módosult, egyszerűsödött, életszerűbbé vált. A telepítést végző képesített vállalkozás előzetes kiválasztása és nyilatkoztatása helyett – összhangban az Európai Uniós szabályozással – a telepíttetőnek (klímaberendezést vásárolni szándékozónak) elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt klímaberendezést. Lehetőség adódik arra, hogy a telepíttető a vásárlást követően válassza ki a telepítést végző vállalkozást.

A berendezés értékesítésével foglalkozó vállalkozások a Klímagáz adatbázisban kötelesek nyilvántartani az ilyen típusú berendezések készletváltozását. Az esetek többségében a vásárlónak további regisztrációs, nyilvántartási kötelezettsége nincsen, azonban előfordulhat, hogy az adott klímaberendezést egyéb nyilvántartási, regisztrációs, adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé. Ez azon berendezésekre vonatkozik, amelyek legalább 5 tonna szén-dioxid egyenértékű (tCO2) fluortartalmú üvegházhatású gázt – hermetikusan zárt rendszerek esetében legalább 10 tCO2 egyenértékű gázt – tartalmaznak. A klímatechnikában leggyakrabban használt R32, R407C, R410A típusú gázokból – a használt hűtőközeg függvényében – ez legalább 2,4 kg mennyiséget jelentene. A háztartási split klímák jellemzően nem esnek bele ebbe a kategóriába, tekintettel arra, hogy ezen berendezések általában 50-80 dkg hűtőközeggel üzemelnek. Amennyiben a részletezett kötelezettség fennáll, arról a képesített vállalkozásnak a tulajdonost tájékoztatnia kell (a Klímagáz adatbázis nyitófelületén található CO2 egyenérték kalkulátor is segítséget nyújthat az alábbi linken https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ a bal alsó sarokban).

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a berendezéseket érintő kötelezettségek elmulasztása esetén a jogszabályban meghatározott szankciókat alkalmazza.

Mikor regisztrációköteles tehát egy klímaberendezés?

Amennyiben a klímaberendezés F-ÜHG-t tartalmaz, vagy azzal működtetett és a betöltött F-ÜHG tonna szén-dioxid egyenértéke eléri-e az 5 tCO2 – hermetikusan zárt rendszerek esetén 10 tCO2 – értéket.

Mely gázok a fluortartalmú üvegházhatású gázok?

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Honnan tudható, hogy a berendezésbe betöltött F-ÜHG tonna szén-dioxid egyenértéke eléri-e a regisztráció köteles értékhatárt?

A Klímagáz adatbázis CO2 egyenérték kalkulátor nyújt segítséget. A berendezés tulajdonos/üzemeltető előzetesen konzultáljon a kivitelező vállalkozással, hogy az adott berendezés/alkalmazás esetében fennáll-e a regisztrációs kötelezettség.

Forrás: Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

További információk: Szolgáltatásaink

Hívj most